ضرایب دروس دکتری۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ،۱۰:۰۵:۲۰ +۰۰:۰۰

ضرایب دروس امتحانی رشته مدیریت بازرگانی در مقطع دکتری

ضرایب کلیه گرایش های مدیریت بازرگانی شامل مدیریت بازاریابی، مدیریت سیاست گذاری بازرگانی و رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی و همچنین رشته مدیریت راهبردی به شرح زیر می باشند.

برای دانلود دفترچه شماره ۱(دروس تخصصی) کنکور دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی سال ۹۷، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود دفترچه شماره ۲(استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی) کنکور دکتری مدیریت سال ۹۷، اینجا کلیک کنید.

دفترچه اول

مربوط به دروس تخصصی بوده و شامل آمار و کاربرد آن در مدیریت(۱۶ سوال)، مبانی سازمان و مدیریت(۱۶ سوال)، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(۱۲ سوال)، بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته(۱۸ سوال) و مدیریت استراتژیک پیشرفته(۱۸ سوال) است. تعداد سوالات به تفکیک درس در کنکور سال ۹۷ به این شکل بوده و ممکن است در سال های بعد تغییر کند.

دفترچه دوم

شامل دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی است که هر کدام شامل ۳۰ سوال هستند.