ظرفیت دانشگاه های دکتری۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ،۱۰:۰۵:۲۰ +۰۰:۰۰

ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دکتری مدیریت بازرگانی ۹۸

گرایش های مدیریت بازرگانی در مقطع دکتری شامل مدیریت بازاریابی، مدیریت سیاست گذاری بازرگانی (استراتژیک سابق) و رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی می باشند. و از سال گذشته مدیریت راهبردی نیز در مجموعه مدیریت بازرگانی قرار گرفت.

برای دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی مقطع دکتری سال ۹۷ و مشاهده ظرفیت گرایش ها به تفکیک دانشگاه ها، اینجا کلیک کنید.