ضرایب دروس ارشد۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ،۱۰:۰۵:۲۱ +۰۰:۰۰

ضرایب دروس امتحانی رشته مدیریت بازرگانی

ضرایب دروس کلیه گرایش های مدیریت بازرگانی شامل بازاریابی، بازرگانی بین المللی، تجارت الکترونیک، مدیریت استراتژیک، بازرگانی داخلی و کارآفرینی برای کنکور سال ۹۸ با یکدیگر برابر بوده و به شرح جدول زیر می باشند.

تصویر صفحه اول دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سال 1398