معرفی دروس دوره ارشد۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ،۲۱:۰۷:۱۸ +۰۰:۰۰

دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مجموع تعداد واحدهای درسی در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ۳۲ واحد است که ۴ واحد از آن به عنوان به پایان نامه ارائه شده است. به جز پایان نامه تمام درس های این رشته دو واحدی بوده و دانشجو باید ۱۴ عنوان درسی دانشگاهی را به شکل زیر بگذراند:

  • دروس پایه ۱۰ واحد
  • دروس اصلی ۱۰ واحد
  • دروس تخصصی ۸ واحد

که دروس تخصصی در رشته های مختلف متفاوت هستند.

دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دروس پایه

دروس اصلی

دروس جبرانی

گروه های آموزشی می توانند حداکثر یک ترم از دروس جدول بالا را به عنوان جبرانی مشخص کنند.

دروس تخصصی

برای دانلود برنامه درسی مصوب وزارت علوم، مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی از لینک های زیر استفاده کنید.