ظرفیت دانشگاه های ارشد۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ،۱۰:۰۵:۲۰ +۰۰:۰۰

ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ۹۷

برای مشاهده ظرفیت به تفکیک دانشگاه ها، دفترچه انتخاب رشته سال ۹۷ را می توانید از اینجا دانلود کنید.